Bode Galaxy Obrázok v plnom rozlíšení .jpg cca 1,5MB Obrázok v plnom rozlíšení .tif cca 9MB Bode M31 MEADE LXD75/SN200 NikonD5000 f=0 ISO 3200 10s

Copyright (C) 2013 Peter Volek