V lete 2016 sme v rámci občianskeho združenia Slovenské planetáriá v spolupráci s Hvezdárňou Partizánske v lokalite Malé Bielice usporiadali víkend pozorovania nočnej oblohy na hvezdárni. Vďaka ústretovému prístupu pracovníkov hvezdárne sme pozorovali nočnú oblohu nielen pomocou techniky občianskeho združenia ale aj cez teleskopy hvezdárne. A to hlavný teleskop, šošovkový ďalekohľad - refraktor systému Coudé (150/2250mm) a novší zrkadlový ďalekohľad ODK 16 systém Dall-Kirkham 400mm f/6,8. Pozorovali sme planéty - Jupiter, Saturn, Mars a deep sky objekty. Tu je program víkendu:

Tu sú fotografie z miesta:

Peťo Wachter pri príprave pozorovania Pokus o snímku slnka
Kupola observatóra Partizánske Stanovisko pre prenosné teleskopy za budovou hvezdárne
Príprava pozorovania Členovia OZ zľava - Peťo bartek, Heňo Ploczek, Peťo Wachter, Tomáš Vorobjov, Juraj Kubica, Peťo Volek, Paťo Čechvala
Pred hvezdárňou zľava - Heňo Ploczek, Peťo Wachter, Tomáš Vorobjov, Peťo bartek, Peťo Volek, Juraj Kubica, Paťo Čechvala Pri našom Dobsone zľava - Peťo Wachter, Tomáš Vorobjov, Juraj Kubica, Peťo Volek
Príprava pozorovania Teleskop Dall-Kirkham zľava - Tomáš Vorobjov a riaditeľ hvezdárne Vladimír Mešter


Copyright (C) 2017 Peter Volek