"Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno miesto na svete, kde ľudská noha nevkročila a kde vládla tma tmúca....."
Asi takto raz, možno v blízkej budúcnosti, budeme rozprávať deťom novodobé rozprávky. Naozaj najväčším nepriateľom amatérskej astronómie v dnešnom veku je svetelné znečistenie oblohy. Toto vzniká nesprávnym mestským osvetlením a jeho konštrukciou, keď veľká časť prakticky nesvieti na zem, ale na oblohu, kde sa odráža od vyšších vrstiev atmosféry a takto rozptýlene ožaruje oblohu celé desiatky kilometrov za hranicami miest a obcí. Na Slovensku a v blízkom okolí je už bohužial príliš málo miest, kde je naozaj tmavá obloha. Pri pohľade na mapu svetelneho znečistenia nachádzame na Slovensku len dve miesta kde je aspoň aká-taká tmavá obloha. Prvé je pri Rimavskej Sobote a druhé je na severovýchode Slovenska pri slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Práve tu je Park tmavej oblohy Poloniny, ktorý susedí aj s poľským Národným parkom Biesczady. V tejto cezhraničnej lokalite je možné nájsť zaujímavé miesta, kde pohľad na oblohu naozaj stojí za to. Je to pomerne rozsiahle územie, kde je množstvo civilizáciou ešte nezničených miest, ktoré treba chrániť a zachovať v stave akom sú. Zároveň ale toto územie stojí za preskúmanie možných stanovíšť, z ktorých je možné dobre pozorovať hviezdy. Práve takúto jednu poznávaciu výpravu sme s kamarátmi podnikli začiatkom roka 2013. Bohužiaľ, nám počasie moc neprialo a pozorovania neboli možné, ale preverili sme si lokality a možnosti ubytovania a cesty, takže pri ďalšej výprave už čas týmto hľadaním ušetríme. Ďalšie informácie z výprav do tejto oblasti budem preto uvádzať v tejto časti webstránky. Mapku Parku tmavej oblohy Poloniny je možné stiahnuť tu.

Miesta vhodné na astronomické pozorovania sú na mapke: