Linky

Zdroje informácií

 1. Počasie
  1. Slovenský hydrometeorologický ústav SHMU
   1. Hlavná stránka
   2. Animované mapy
   3. Model ECMWF - meteogram do 10 dní
   4. Model ECMWF - epsgram do 8 dní
   5. Model ALADIN - meteogram do 3 dní
   6. Model ALADIN - epsgram do 2 dní
  2. Počasie na Slovensku www.pocasie.sk
  3. Počasie v Európe a Afrike - satelitné snímky www.sat24.com
 2. Mapy
  1. Svetelné znečistenie v Európe
  2. Mapa svetelného znečistenia online
 3. Techniky pozorovaní
  1. Nastavenie polárnej osi podľa metódy "Kocab clock", Mark Jordan, The Star Deck Observatory
  2. Nastavenie polárnej osi podľa metódy "Kocab clock", Michael L. Weasner, weasner.com
 4. Hvezdárne
  1. Hvezdáreň Banská Bystrica Vartovka
 5. Software
  1. Stellarium
  2. The SkyX
 6. Pozorovacie plány
  1. Tonight'sky
  2. Časy východu a západu slnka a súmrakov
 7. Literatúra
  1. Astronomická ročenka
 8. Tlač
  1. Časopis Kozmos
 9. Ostatné
  1. Svetelné znečistenie
  2. Zoznam techniky na výpravu - vzor
  3. Optická chyba teleskopov.
  4. Typy a konštrukcie teleskopov.
Linky uvedené v tomto zozname som preveroval v čase písania tohto zoznamu a časom ich autori stránok môžu zmeniť, čím sa v tomto zozname stanú neaktuálne. Ak Vám niektoý link nebude fungovať, môžte ma na to upozorniť emailom. Nahlásiť nefukčný link.

Copyright (C) 2016 Peter Volek