Vesmír

Vesmír je fascinujúci nekonečný priestor, napohľad studený a prázdny, vo svojich detailoch však poskytuje nekonečné divadlo nových scenérií, pohľadov pre potechu našich duší a očí. Dlho nepoznaný, za posledné storočie však čoraz viac odhalený a priblížený každému z nás. Koho raz nadchne, už ho nepustí! Sme jeho drobnou súčasťou, náš život je len mihnutím v nekonečnom hukote jeho vekov. Na oblohe len malé žiarivé bodky, v skutočnosti však megaštruktúry voči ktorým sme mi len nepatrnou časticou. Mnohí z nás si ho bežne ani neuvedomujú, nepohliadnu naň celé dni. Ale je všade s nami, nad nami, pod nami, pred nami i za, proste všade okolo nás, všedný-nevšedný VESMÍR.


Veda

Po dlhé veky naše ego víťazilo nad našim poznaním. Boli sme stredom vesmíru, stredobodom všetkého poznaného diania a javov. Ľudia sa snažili poznať, čo mohli, ale ich prostriedky boli obmedzené poznaním v iných odboroch. Až keď sa fyzika a matematika dostali na svoje solídne základy, nastal čas aj pre vesmír. Najprv len mierne narastali postupne poznatky o vlastnej podstate vesmíru a jeho veľkosti, za posledných 100 rokov však nastal doslovný výbuch poznaní o vesmíre, doslovný veľký tresk. Nielenže vesmír poznávame teoreticky, ale sa ho aj snažíme "dotknúť" vlastnými rukami. A tak dnes simulujeme jeho počiatky na Zemi a podnikáme výpravy na jeho prah pri matičke Zemi.


Pohľad bežného človeka

Každú noc sa nám naskytne, za dobrého počasia, pohľad na túto neskonalú krásu. Tento pohľad v nás vyvoláva hlboké emócie už od dávnych vekov. Nič nenahradí pohľad na jasnú nočnú oblohu za krásnej bezoblačnej noci. Nie každý však máme rovnaké možnosti kochať sa touto nočnou scenériou. Cenou za mestskú pohodu a civilizovaný svet je, že v oblastiach s veľkou hustotou umelého nočného osvetlenia vidno menej a menej rozpoznateľných objektov na oblohe. Preto čoraz viac nás obmedzuje vlastne náš "pokrok" a menej počasie samotné. Darmo bude jasná čistá obloha po letnej búrke nad Vašimi hlavami, keď budete stáť na námestí vysvietenom reklamami, bilboardami a kandelábrami. Tmavú oblohu si treba čoraz viac chrániť!


Hobby

Tráviť voľný čas pod nočnou oblohou patrí medzi ušľachtilé koníčky pre jeho estetický a silný emotívny zážitok. Je to aj kus turistiky, lebo vyhľadať dobré pozorovacie miesto vyžaduje často kondíciu, dobrú orientáciu v teréne, znalosť vývoja počasia a trpezlivosť. Tí, ktorí to raz skúsili, a prepadli tejto záľube mi dajú za pravdu, že je to záľuba už pre nich trvalá. Často mi to pripomína lovca alebo rybára, ktorý čaká na úlovok. Musí sa všetko zosúladiť - oblaky, vetry, ročné obdobie a poloha hviezdnych objektov na oblohe, terén a smer pozorovania, miesto pozorovania samotné, ako bod na Zemi. Často človek čaká celé dni, mesiace aj roky, kým to všetko klapne, precestuje tisíce kilometrov a ak jeden prvok vypadne, z úlovku nič nie je. Takže istá miera adrenalínu je tiež zaručená.


Copyright (C) 2018 Peter Volek